Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2015
Evolutie schadefrequentie BA Auto
Technische voorzieningen Top 15 Leven en Niet-Leven
Medische index

Deze tabel, gebaseerd op gegevens van de FOD Economie, biedt een overzicht van de specifieke medische index voor de waarborgen ‘eenpersoonskamer’, ‘twee- en meerpersoonskamer’, ‘ambulante zorgen’ en ‘tandverzorging’ en dit voor de 5 verschillende leeftijdsklassen alsook een globaal cijfer dat losstaat van de leeftijdsklassen.

Bekijk index