Conventie individuele overdracht van aanvullende pensioenreserves

Deze conventie handelt over de “individuele reserve-overdracht voor aanvullende pensioenen opgebouwd bij een verzekeringsonderneming naar een pensioenfonds en omgekeerd bij een verandering van werkgever”.

Interactieve gids vergoeding lichamelijke schade na een ongeval

Door enkele vragen te beantwoorden komt u met deze interactieve gids te weten hoe uw lichamelijke schade vergoed wordt en op welke verzekeringen u een beroep kunt doen.

Charter tussen raadgevende geneesheren en verzekeraars in het kader van de evaluatie van menselijke schade

De bedoeling van het charter is de bevordering van de goede verstandhouding tussen raadsgeneesheren-experten en de verzekeringsmaatschappijen. Dit in een context van samenwerking, wederzijds begrip, vertrouwen en respect.

Bemiddelingsfiches

De bemiddelingsfiches zijn modellen om aan de klant te bezorgen. Ze volgen de IDD gedragsregels.

Nieuwe CAO's verzekeringssector

 

CAO   van 5 februari 2018 tot bijwerking van de CAO van 20 december 2005 betreffende het tijdskrediet in de verzekeringssector

CAO   van 5 februari 2018 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling (outplacement)

CAO   van 5 februari 2018 betreffende de financiering van Fopas voor het jaar 2018

CAO   van 5 februari 2018 betreffende het sectorakkoord 2017-2018

CAO   van 27 juni 2017 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) mits 40 jaar loopbaan

CAO   van 27 juni 2017 betreffende het tijdskrediet voor werknemers die 55 jaar of ouder zijn

CAO  van 27 juni 2017 betreffende de financiering van Fopas voor het jaar 2017

CAO  van 8 mei 2017 ter wijziging van de CAO van 19 februari 1979, nr. 5992, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden