Conventie individuele overdracht van aanvullende pensioenreserves
Interactieve gids vergoeding lichamelijke schade na een ongeval
Charter tussen raadgevende geneesheren en verzekeraars in het kader van de evaluatie van menselijke schade
Bemiddelingsfiches
Balans en Vooruitzichten 2016 - 2017

Staat de verzekering op losse schroeven? Zowel het publiek als het beleid stelt zich vragen over het effect van de aanhoudende lage rente op levensverzekeringen en pensioenplannen, over de hoogste overstromingsschade sinds de invoering van het Belgische stelsel om natuurrampen langs de brandverzekering op te vangen, over terrorisme en aanslagen in ons land en over de eventuele sociale impact van digitalisering in de sector. Het ontbreekt dus niet aan uitdagingen, maar de verzekeringssector kan ze aan.

Lees het jaarverslag van Assuralia