Commissies UPDATE 01/07/2020

Negen bestendige commissies ressorteren rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. Ze zijn bevoegd voor aangelegenheden die eigen zijn aan de hele verzekeringssector en dus niet specifiek aan één tak. Ze hebben geen beslissingsbevoegdheid en rapporteren aan de Raad van Bestuur.

Commissie Voorzitter Ondervoorzitter
Adviserende Artsen-Verzekeraars Piet Calcoen (DKV Belgium) /
Communicatie en Informatie Hans Verstraete (KBC Verzekeringen) Philippe Lallemand (Ethias)
Digitalisering en technologische innovatie Edwin Klaps (AG Insurance) Sophie Misselyn (P&V Group)
Distributie Christophe de Moraes (Baloise Insurance) Laurent Goudemant (Belfius Verzekeringen)
Fiscaliteit Benoît Verwilghen (Ethias) Benoît De Menten (AXA Belgium)
Fraudepreventie Dirk Vanderschrick (Belfius) Jef Van In (AXA Belgium)
Juridische studies en Compliance Serge Jacobs (Ethias) Cécile Scalais (Belfius Insurance)
Productiviteit Joris Smeulders (Baloise Insurance) Steve Goossens (P&V Group)
Risk & Finance Philippe De Longueville (P&V Groep) Sabine Wuiame (AXA Belgium) - Solvency II
Sociale zaken Jan Heyvaert (AG Insurance) Kathleen Hulpiau (Belfius)