• In de pers

  Vrijdag 22 maart 2019

  Het Nieuwsblad besteedt zijn p. 14 aan rookmelders, met uitleg van Peter Wiels van Assuralia.

 • Balans & Vooruitzichten 2018 - 2019

  Sector Actueel

  2018 bezorgt de verzekeraars een goed gevoel. Een gezonde concurrentie in de schadebranches garandeert een evenwicht tussen rendabiliteit en solvabiliteit voor de verzekeraars enerzijds en toegankelijkheid tegen betaalbare prijzen anderzijds. Na de eerdere remonte van tak 23, groeit nu ook de hele tak leven. De blijvende bewustwording rond pensioenen en de uitbouw van de tweede en derde pijler dragen hiertoe bij.

  Lees meer...

 • Verkiezingen 2019 politiek memorandum van de verzekeringssector

  Hans De Cuyper heeft op 19 februari het politieke memorandum van Assuralia voorgesteld. Hij wees op wat de verzekering voor de samenleving doet en wat de sector verwacht van de nieuwe verkozenen: naast fiscale en regelgevende stabiliteit en aanpassingen om voordeel te halen uit de digitalisering vragen de verzekeraars maatregelen om aanvullende pensioenen te ontwikkelen, het financieel evenwicht in de gezondheidsverzekering te handhaven en om het aansprakelijkheidsrecht met verstand te hervormen.

  Lees meer...

 • Insurance Europe en Assuralia positief over OESO-inspanningen voor financiële educatie

  Sector Actueel

  Begin maart reageerde Insurance Europe op een openbare raadpleging naar aanleiding van het ontwerp van een OESO-aanbeveling omtrent financiële informatie en educatie. Het doel hiervan is één enkele norm te creëren om regeringen, overheden en andere betrokken partijen te ondersteunen bij het ontwikkelen, toepassen en evalueren van strategieën voor financiële educatie.

  Lees meer...

Sectorinfo

Studies en Cijfers

Jobs