• De verzekeraars nemen uitzonderlijke maatregelen om de financiële gevolgen van Covid-19 op te vangen (UPDATE 23/04/20)

  Sector Actueel

  De verzekeraars treffen krachtige maatregelen om in eerste instantie hun meest kwetsbare verzekerden te helpen om de financiële moeilijkheden als gevolg van de Covid-19-crisis te boven te komen.

  Lees meer...

 • Verzekeringen voelen volop mee met heel het land: soepel omgaan met klanten in nood en blijvend bescherming bieden

  Sector Actueel

  “De verzekeraars tonen hun solidariteit door enerzijds wie het meest in nood is, uitstel te verlenen voor premiebetalingen, en door anderzijds de bescherming van vitale aanvullende dekkingen (overlijden, invaliditeit en hospitalisatie) in de groepsverzekering te handhaven voor wie tijdelijk werkloos valt” Hilde Vernaillen, voorzitster Assuralia

  Lees meer...

 • Het coronavirus : Annulatieverzekering UPDATE 19/03/2020

  Sector Actueel

  Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, ontvangt sedert de uitbraak van het coronavirus dagelijks vragen van de media. Ten behoeve van de media en de bevolking staat op de websites Assuralia.be en ABCverzekering.be een overzicht met betrekking tot de meest courante verzekeringen. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt naargelang de situatie evolueert.

  Lees meer...

 • In de pers

  Vrijdag 10 juli 2020

  De kosten voor de vergrijzing stijgen meer dan verwacht, blijkt uit het jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing. De kost voor pensioenen en zorg neemt toe van 24,8% van het bruto binnenlands product (bbp) naar 29,8% in 2040. De coronacrisis beïnvloedt de cijfers, lezen we in De Standaard (p.9), De Tijd (p.4) en L’Echo (p.4).

 • Autoverzekering: je groene kaart wordt wit of elektronisch

  Sector Actueel

  Vanaf 1 juli 2020 ondergaat de internationale motorrijtuigenverzeke-ringskaart, in de volksmond beter bekend als “de groene kaart”, enkele wijzigingen. Dat heeft de bevoegde instantie, het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars (BBAV), bekendgemaakt.

  Lees meer...

Sectorinfo

Studies en Cijfers

Jobs