Naar goede gewoonte organiseerde de politie ook deze zomer talrijke alcoholcontroles in het raam van de BOB-zomercampagne. Van 6 juni tot 2 september controleerde ze overal in het land op rijden onder invloed. Maar liefst 364.050 bestuurders werden gecontroleerd, 2,55 % van hen reed onder invloed. Dat is 0,15 % minder dan vorig jaar. Die resultaten zijn bemoedigend.

De campagne mag dan wel afgelopen zijn, de politie rekent erop dat elke bestuurders de juiste keuze zal blijven maken. Er zijn voldoende alternatieven: meerijden met een BOB, ter plaatse overnachten, een taxi bellen of het openbaar vervoer gebruiken. Dit zijn geen grote inspanningen, maar op die manier kan je wel grote gevolgen vermijden en minder mensenlevens in gevaar brengen.

Wanneer de politie deze zomer ter plaatse kwam voor de vaststelling van een ongeval, blies 22 % of één op vijf bestuurders positief. Dit illustreert goed de gevaren van het rijden onder invloed. Er is nog steeds een piek tijdens de weekendnachten: 290 bestuurders werden betrapt bij ongevallen met stoffelijke schade, 139 bij letselongevallen.

Alle resultaten van de BOB-zomercampagne staan hier.