Reglement voor de erkenning van automobielexperten

In het kader van de wet tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts is alleen het Instituut gemachtigd om de titel van auto-expert toe te kennen.

Verdere informatie over de wet van 15 mei 2007 vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Voor meer informatie rond de erkenning van het beroep als auto-expert kan u terecht op de website van het instituut van de auto-experts (IAE). U kunt ook terecht bij de Beroepsvereniging der Automobieldeskundigen.

Wenst u echter expert te worden in het kader van de Expertise- en RDR overeenkomst dan vindt u hierna het desbetreffend reglement.

Tekst van het reglement voor de erkenning van automobielexperten