Verklarend lexicon van de begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche.

Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche.

Opdat de aangeslotene de informatie uit deze pensioenfiche op een correcte wijze kan interpreteren, hebben Sigedis, de beheerder van de overheidsdatabank “aanvullende pensioenen”, en de FSMA, de toezichthouder op de aanvullende pensioenen, een verklarend lexicon opgesteld dat de verschillende begrippen uit de pensioenfiche verduidelijkt. Dit lexicon is beschikbaar onder het luik “mijn aanvullend pensioen” op mypension.be waar je toegang hebt tot je persoonlijk aanvullend pensioendossier of op www.fsma.be (onder het luik “Consumenten”).