Brochure slapende tegoeden

De verzekeraar neemt verschillende stappen om de rechthebbende van slapende verzekeringscontracten op te sporen om de verzekerde bedragen uit te kunnen betalen. Deze brochure legt uit welke verplichtingen de verzekeraar heeft en hoe hij aan deze in de praktijk aan tegemoet komt.

Zelfs als de rechthebbende niet meteen gevonden kan worden, blijft dit geld gedurende lange periode beschikbaar bij de Depositokas. Iedere persoon kan zich richten tot de Depositokas om informatie te krijgen over de verzekerde bedragen die hem aanbelangen en daar mogelijk beschikbaar zijn. 

Download de brochure slapende tegoeden: "Verzekeraar wekt begunstigde"