Charter tussen raadgevende geneesheren en verzekeraars

Raadgevende geneesheren-experten en verzekeringsondernemingen werken samen in het kader van expertisen evaluatie menselijke schade.
De bedoeling van het charter is de bevordering van de goede verstandhouding tussen raadsgeneesheren-experten en de verzekeringsmaatschappijen. Dit in een context van samenwerking, wederzijds begrip, vertrouwen en respect.

Lees het charter