Wat verandert er per 1 januari op het gebied van verzekeringen?

Een nieuw jaar brengt ook nieuwe regels met zich mee die op de eerste dag van het nieuwe jaar ingaan. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, zet een en ander alvast op een rij.

Een nieuw jaar brengt ook nieuwe regels met zich mee die op de eerste dag van het nieuwe jaar ingaan. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, zet een en ander alvast op een rij:

Nogal wat maatregelen bevinden zich nog in het stadium van politieke intenties, voorontwerp of wetsontwerp, zoals een herziening van de aanmoediging tot het aangaan van een rechtsbijstandsverzekering, de mogelijkheid voor werknemers om bij gebrek aan een toereikend pensioenplan in hun bedrijf zelf een aanvullend pensioen op te bouwen, een nieuwe aanpak voor het vergoeden van slachtoffers van aanslagen, het statuut van elektrische voertuigen tot 25 km/u ten aanzien van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen, aansprakelijkheden in de bouwsector, de toegang tot schuldsaldoverzekeringen voor mensen die genezen zijn van een ernstige aandoening, enz. De overheid en Assuralia zullen er melding van maken eens deze maatregelen definitief aangenomen worden en/of in voege treden.