Een overlijdensverzekering op het hoofd van je huurder: het Verre Oosten blijft verbazen

Sinds de Britse uitstap uit de Europese Unie op 29 maart 2017 officieel werd opgestart, heerst er grote onduidelijkheid over de impact van de Brexit op de financiële sector.Sinds de Britse uitstap uit de Europese Unie op 29 maart 2017 officieel werd opgestart, heerst er grote onduidelijkheid over de impact van de Brexit op de financiële sector. Financiële instellingen vragen zich dan ook luidop af hoe ze zich moeten voorbereiden op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Om een begin van antwoord te bieden, heeft de Europese Commissie een reeks notificaties gepubliceerd die de gevolgen van de Brexit uiteenzetten op het gebied van markten in financiële instrumenten, bank- en betaaldiensten, post-trade financiële diensten, asset management, ratingbureaus, statutaire audit en (her)verzekering. Dit artikel focust verder op de notificatie voor de (her)verzekeringssector, die zich richt tot alle betrokkenen tot en met de consument.

De Europese Commissie benadrukt dat niet alleen de EU en de lidstaten, maar ook (her)verzekeraars en verzekeringnemers zich moeten voorbereiden op het officiële vertrek van het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019. Vanaf die datum zal de primaire en secundaire Europese regelgeving immers niet meer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk, dat een “derde land” wordt. In dat kader wijst de Europese Commissie onder meer op onderstaande juridische consequenties.

De Europese regels inzake (her)verzekering, waaronder de Solvency II-Richtlijn en de ‘Insurance Distribution Directive (IDD)’, gelden niet langer in de UK. Dit betekent dat Britse verzekeraars het ‘Europese paspoort’ (cf. Solvency II) om diensten doorheen de hele EU aan te bieden verliezen. Bijgevolg kunnen zij geen diensten, inclusief online verkoop, meer aanbieden onder hun huidige autorisatie.

Bijkantoren (‘branches’) van Britse verzekeraars in de Europese Unie zullen vanaf dan een toelating nodig hebben van de lidstaat waarin ze hun activiteit uitoefenen. Deze autorisatie is enkel geldig voor de betrokken lidstaat en niet voor de hele Unie. Britse (her)verzekeringstussenpersonen genieten niet langer van hun registratierechten onder IDD en kunnen bijgevolg niet langer op basis van hun registratie in het Verenigd Koninkrijk handel drijven in de Europese Unie.

Britse herverzekeraars zullen voor hun Europese bedrijfsvoering moeten voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld door de lidstaat waarin ze hun activiteiten uitoefenen. Deze voorwaarden mogen bovendien niet gunstiger zijn voor Britse herverzekeraars dan voor Europese herverzekeraars. De Commissie waarschuwt in dat kader dat (i) lidstaten kunnen beslissen om Britse herverzekeraars te onderwerpen aan minder gunstige voorwaarden en (ii) er grote verschillen mogelijk zijn tussen de lidstaten.

De Europese Commissie wijst erop dat het verlies van de EU-toelating ervoor kan zorgen dat Britse verzekeraars het moeilijk krijgen om voor contracten die werden afgesloten vóór de Brexit bepaalde verplichtingen na te komen en duurzame dienstverlening te bieden. Rekening houdend met de verplichting uit Solvency II om continuïteit van contracten te verzekeren, moeten ondernemingen een beoordeling maken van de impact van de Brexit op hun activiteiten en verzekeringsportefeuilles. Via deze beoordeling moeten ondernemingen eventuele risico’s identificeren en mitigeren, met behulp van de nationale toezichthouders.

De informatieverplichtingen uit Solvency II (artikels 183-186) en IDD (artikels 17-25) verplichten ondernemingen bovendien om verzekeringsnemers te informeren over de impact van de Brexit op (i) hun rechten en (ii) de verstrekking van verzekeringsdiensten, met inbegrip van het verlies van de EU- autorisatie.

Tenslotte wordt eraan herinnerd dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie momenteel nog onderhandelen over een ‘withdrawal agreement’. Dergelijke overeenkomst kan bv. een overgangstermijn voorzien waarin de Europese regelgeving nog van toepassing blijft in de UK. Only time will tell …

Alle notificaties zijn hier beschikbaar.