Bescheiden vooruitgang voor wereldwijde markt

Ieder jaar brengt het begin van de zomer het rapport van de stand van de verzekeringen in de wereld in de gezaghebbende SIGMA-publicatie van Swiss Re. 2016 was een matig jaar, met een groei van het verzekeringsincasso wereldwijd met 3,1 % (gemeten in dollars), een cijfer dat terugvalt tot 1,3 % voor Europa en zelfs 0,0 % voor België. Achter die cijfers schuilen natuurlijk variaties. Zo groeit de Chinese markt op één jaar tijd met liefst één vierde. China is nu na de VS en Japan de derde grootste verzekeringsmarkt. In negatieve zin valt Portugal op, met een verlies van 14,7 %.

Ondanks de flauwe prestatie van België wint ons land wel een plaats in de algemene rangschikking, waar wij na Hong Kong en Zuid-Afrika op de twintigste plaats staan, net voor Zweden en Denemarken.

België bekleedt ook een twintigste plaats naar verzekeringsdichtheid (de premies per inwoner), waar de teller op 2.613 dollar staat, met zowat 60 % afkomstig van Leven (1.528,4 dollar) en 40 % van Schadeverzekeringen (1.084,9 dollar). Nederland en Luxemburg staan op de zesde en zevende plaats met meer dan 4.500 dollar aan premies per inwoner, wij staan dan weer netjes tussen Frankrijk en Duitsland. De Caymaneilanden voeren de rangschikking aan met meer dan 12.000 dollar aan premie per inwoner, vóór Hong Kong en Zwitserland.

Bekeken vanuit de penetratiegraad van de verzekering (de verhouding tussen verzekeringspremies en bruto binnenlands product) staat België 23ste (- 1 plaats), met een percentage van 6,36. Dat is net iets minder dan het Europese gemiddelde.
De globale cijfers zijn uiteraard de combinatie van cijfers uit de tak Leven enerzijds en uit de schadeverzekeringen anderzijds. In de tak Leven staat België net als vorig jaar op plaats 24, met een omzetverlies van 0,7 % in dollar na correctie voor de inflatie. Luxemburg kent een sterkere daling (- 3,9 %). De VS blijven de grootste markt voor levensverzekeringen, vóór Japan en China, maar wel met heel verschillende trends. Zo stagneert die markt in de VS, krimpt hij in Japan, terwijl in China de levensverzekering aangemoedigd wordt: daar bedraagt de stijging op één jaar tijd 29 %. Aan de zijde van schadeverzekeringen staat België ongewijzigd op de zeventiende plaats met een flauwe groei van 0,8 % in dollar na correctie voor de inflatie, tegenover een Europees gemiddelde van 3 % die getrokken wordt door Turkije, Polen en Hongarije, hoewel ook hier China de grootste stappen zet met een omzetstijging van 20 %.

De verhoudingen tussen grote regio’s worden zeer spannend: Noord-Amerika is goed voor 31 % van de wereldmarkt, Europa voor 31,06 % en Azië voor 31,56 %.

Focus op digitale distributie

Merkwaardig is de aandacht die, buiten het volgen van brede trends, in de publicatie uitgaat naar de digitalisering van de distributie. België is één van de landen die extra in de kijker staan, met een graad van Internetverkoop die becijferd wordt op meer dan 10 % in 2015, en in de autoverzekering op meer dan 5 %, zonder dat wij vernemen waar die cijfers vandaan komen. Dat geeft de indruk dat de Belgische Internetverkoop onder de landen die geciteerd worden alleen moet onderdoen voor het VK in auto en China in schadeverzekeringen. De studie gaat nader in op de rol van vergelijkingssites en de bijdrage die robo-advies zou kunnen geven aan een ruimere verspreiding van verzekeringen.
Lees meer op www.sigma-explorer.com.