Een brede sectorcoalitie heeft het volgende standpunt ingenomen tegen een initiatief van de Europese onderdelenleveranciers en autofabrikanten.

“De verzekeringssector, dealers, de automotive aftermarket, leasingmaatschappijen en consumenten delen de bezorgdheid dat consumentenbelangen niet centraal staan in de discussies over de mogelijke technische oplossingen voor toegang tot boordgegevens van voertuigen. De door sommige belanghebbenden naar voren geschoven oplossingen beperken niet alleen de vrije keuze van de consument, maar ondermijnen ook concurrentie, innovatie en onafhankelijk ondernemerschap.

Europese onderdelenleveranciers en autofabrikanten (ACEA/CLEPA) stelden onlangs een gemeenschappelijke technische architectuur voor toegang tot boordgegevens voor. Deze benadering zou alle toekomstige communicatie en gegevenstoegang kanaliseren via de eigen server van de autofabrikant. Slechts een deel van de gegenereerde gegevens zou dan naar een ‘neutrale server’ worden gestuurd en toegankelijk zijn voor onafhankelijke operatoren. Deze oplossing, die gebaseerd zou zijn op het concept van de Extended Vehicle, zou rechtstreekse communicatie met het voertuig niet mogelijk maken en geeft autofabrikanten nog steeds de volledige vrijheid om te beslissen hoe, wanneer en aan wie toegang (voornamelijk geaggregeerd) tot de gegevens zou worden verleend.

Onze brede sectorcoalitie denkt dat deze oplossing het recht van de voertuigeigenaars ondermijnt om te beslissen met wie en voor welke doeleinden zij hun gegevens delen. We denken ook dat dit een ernstige bedreiging is voor concurrentie, innovatie en consumentenvrijheid in het digitale tijdperk. Vandaag concurreren autofabrikanten en hun partnerleveranciers op de markt om een breed aanbod aan verbonden diensten en producten (bv. financieel, leasing, verzekeringen, diagnose, vervangingsonderdelen enz.) die in toenemende mate afhankelijk worden van real-time boordgegevens. In dit nieuwe digitale tijdperk volstaat het niet om alleen rechtstreekse toegang te hebben tot boordgegevens via een interoperabele fysieke interface, maar is ook een digitale communicatielijn noodzakelijk.

Het verzekeren van de veiligheid is cruciaal voor de ontplooiing van verbonden voertuigen en wij denken dat een ‘interoperabel, gestandaardiseerd, beveiligd en vrij toegankelijk platform voor boordgegevens’ in de toekomst de juiste weg is. Deze oplossing zou hetzelfde hoge niveau van veiligheid, betrouwbaarheid, aansprakelijkheid en gegevensbescherming verzekeren als de oplossing van de fabrikanten, terwijl concurrentie, innovatie en keuzevrijheid van de consument toch gevrijwaard blijven. Het systeem zou gebaseerd kunnen zijn op de bestaande telematicasystemen van de autofabrikanten en gebruik kunnen maken van de hoogst mogelijke veiligheidsstandaarden. Veel fabrikanten geven geselecteerde partners de mogelijkheid om gebruik te maken van hun eigen systemen en applicaties in hun voertuigen, wat aantoont dat veilige, rechtstreekse toegang mogelijk is zonder de functies van het voertuig te verstoren.

De ondergetekenden roepen de Europese instellingen op om een solide, regelgevend kader uit te werken voor een interoperabel, gestandaardiseerd, veilig en digitaal telematicaplatform voor boordgegevens, zoals vooropgesteld in het eCall-mandaat.

Op die manier kunnen keuzevrijheid van consumenten, onafhankelijk ondernemerschap, concurrentie en innovatie voor alle diensten “rond de auto” gewaarborgd blijven.”